Studere ergoterapi i utlandet

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Studere ergoterapi

Ergoterapi handler om helsefremmede arbeid gjennom økt aktivitet og bevegelse. Dette spennende og populære studiet er en blanding av teori og praksis, og som ergoterapi-student vil du lære om alt fra samfunnsfag og humanistiske fag til fysiologi, anatomi og psykologi. I tillegg vil du få moduler som etikk, vitenskap, aktivitetslære og sykdomslære på timeplanen.

Studiet gir deg den kompetanse og kunnskapen som kreves for å jobbe som ergoterapeut i alle mulige forskjellige stillinger og arbeidsplasser. Du vil lære å analysere hvorfor mennesker gjør visse ting, og å forstå hvordan menneskers liv blir formet av sine omgivelser og kultur, og hvordan disse faktorene kan påvirke helsen.

Arbeidsutplassering er vanlig for ergoterapistudier, og som oftest obligatoriske. Det er en flott mulighet til å få et spennende innblikk i arbeidslivet og hvordan det er å jobbe som ergoterapeut. I tillegg vil det gjøre seg godt på CV-en din.

Inntakskrav

Det kreves gode karakterer i biologi samt et annet realfag fra videregående for bachelorstudier. Spør veilederen din om mer informasjon om hvilke karakterer som kreves.

Lignende studier

Det er ingen mulighet for å kombinere ergoterapi med et annet studie, fordi det er et spesialisert studie. Andre studier som kan være aktuelle for deg som synes dette studiet høres spennende ut: 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke muligheter som finnes.

Jobbmuligheter

Som ergoterapi-utdannet vil du sannsynligvis ende opp som nettopp ergoterapeut. I så fall vil du til daglig kunne jobbe med å behandle og forebygge pasienter gjennom opplæring, undervisning og veiledning. Som en ergoterapeut vil du arbeide med klienter og pasienter for å hjelpe dem til å bedre takle utfordringene de møter i sine daglige liv.

Om du etter studiene ikke ønsker å bli ergoterapeut er det fortsatt mange muligheter. Du kan jobbe som lærer, oppta lederstilling på helsesentere, forske på trening og metoder i samfunnssammenheng, studere videre som sportspsykolog, eller du kan jobbe for frivillige organisasjoner i både innland og utland. Mulighetene er som du skjønner mange, men de fleste ergoterapi-utdannede velger naturlig nok å gå veien for å bli godkjent ergoterapeut i Norge eller i et annet land. Det vil også være mulig å gå videre fra en slik bachelorgrad til en mastergrad i fysioterapi eller andre typer studier.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning

Slik som alle helsefaglige utdannelser vil dette studiet måtte godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. Spør din veileder i Across the Pond om mer informasjon rundt godkjenning.

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Tilbake til studieoversikten A-Å