Image
virus

Smittsomme sykdommer / virologi i Storbritannia

Dette er et perfekt studie for deg som er interessert i en mer avansert opplæring i de biologiske vitenskapene. Studiet vil inkludere en rekke menneskelige sykdommer som i dag påvirker en betydelig andel av verdens befolkning. Studiet vil bli undervist i moderne, praktisk forskning og akademiske ferdigheter som allerede er i bruk i akademia og arbeidslivet. Gjennom en kombinasjon av praktisk undervisning, små gruppeseminarer og forelesninger, vil du få opplæring til å utvikle nye strategier for å bekjempe spredningen av smittsomme sykdommer.

Noen av fagene du vil kunne ha under dette studiet, er blant annet biologi, mikrobiologi, biomedisin, genetikk og immunologi. Du vil også kunne se på praktisk og anvendte forskningsferdigheter for avanserte biologer. Når du er ferdig med denne graden skal du kunne prinsippene og anvendelse av sentrale teknikker i moderne molekylær biovitenskap. Du skal videre kunne molekylære, cellulære og fysiologiske basiser av infeksjonssykdommer. Du skal også kunne gjeldene terapeutiske strategier og deres anvendelse i behandling av ulike smittsomme sykdommer, samt lære om hvordan man formidler denne informasjonen til ulike interessenter, som media, publikum og politikere.

Lignende studier
Det er flere mulige studier for deg som har interesser i dette feltet: 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om flere lignende studier og kombinasjonsmuligheter. 

Mastergrad på ett år
Studiet i smittsomme sykdommer (Infectious Diseases) finnes både på bachelor- og masternivå. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. I Storbritannia kan du også ta en mastergrad på ett år. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
En grad i smittsomme sykdommer gir avansert opplæring i forskningsferdigheter innenfor rammen av sykdommer som påvirker betydelige andeler av befolkningen. Storbritannia er verdensledende innenfor forskning på smittsomme sykdommer og farmasøytisk utvikling, noe som skaper store muligheter for karriereutvikling på dette programmet i akademia (PhD) og arbeidslivet.

Det er også muligheter for jobber utenfor laboratoriet, som for eksempel i advokatvirksomhet , media, offentlig helse og utdanning.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Helsefaglige utdannelser i Storbritannia godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. Ta kontakt med oss for mer informasjon om akkurat dette studiet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å