Image
fd

Genetikkstudier i Storbritannia

Genetikk er læren om det som overføres fra en generasjon til den neste. Genetikk er altså biologisk arvelighet og omfatter læren om gener, arv og variasjon i levende organismer. Genetikken omhandler geners molekylære struktur og funksjon, genets atferd i forbindelse med en celle eller organisme, mønsteret av arv fra foreldre til avkom samt distribusjon, variasjon og endringer i populasjoner. Genetikk kan studeres på både bachelor- og masternivå.

Studere genetikk i utlandetGitt at gener er helt nødvendige for levende organismer, kan genetikk brukes til studiet av alle levende systemer, fra virus og bakterier, gjennom planter og husdyr, til mennesker som i medisinsk genetikk.

Genetikk og arvelighet er nært beslektede emner som det er umulig å skille helt fra hverandre. Mens arvelighet er overføring av genetiske egenskaper, fra stamfar til etterkommer, fokuserer genetikken på arvelige trekk gått ned fra en generasjon til den neste. Mye er fremdeles ukjent innen genetikken, hva som regulerer genenes funksjon, er bare delvis kjent. Noen av de mest spennende og viktige fremskritt innen biologi blir nå gjort innen genetikk og ved å studere genetikk vil man få muligheten til å studere disse rask skiftende områdene.

Studiet omfatter forståelsen av hvordan gener føres videre fra generasjon til generasjon, hvordan DNA fungerer og effekten av variasjon og naturlig utvalg. Studiet lærer en om mangfold, helse og kloning og legger vekt på molekylære og cellulære aspekter.

Inntakskrav
Inntakskrav varierer fra 3,5-5 avhengig av universitet. Det kreves gode resultater i minst to realfag.

Lignende studier og kombinasjoner
Genetikk kan kombineres med molekylærbiologi, biokjemi og medisinsk genetikk. Lignende studier som kan være aktuelle for deg som synes dette er interessant:

Mastergrad
Visste du at du kan ta en mastergrad i Storbritannia på 12 måneder? Du behøver heller ikke nødvendigvis ta en master i det samme du har tatt en bachelorgrad i. Har du en relevant bakgrunn innen genetikk kan du for eksempel velge medisinsk genetikk, biomedisin, molekylærbiologi og lignende på masternivå.

Jobbmuligheter
Med en grad innen genetikk er man utstyrt for et bedt spekter av yrker, alt fra biologisk forskning og utvikling innen bioteknologi, farmasøytiske og landbruksbaserte næringer og innen helsetjenesten til å jobbe med patentrett, genetisk veiledning, vitenskapelige publiseringer og undervisning. Dette studiet er anerkjent i hele verden og krever ingen godkjenning i Norge.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å