Klinisk psykologi

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Klinisk psykologi

Når det gjelder psykologi, så er dette et studie med enormt mange muligheter! Det er et skille mellom studier som er rettet mot diagnoser (klinisk psykologi) og mer generelle psykologistudier. De mer generelle psykologistudiene fører til ekspertise innen f.eks. organisasjonspsykologi, barnevern, sosialvesen, markedsføring, salg, sosialpsykologi osv. Dersom du ikke er helt sikker på at du skal bli klinisk psykolog, eller er interessert i andre ting innenfor psykologi (det er mange flere felt enn i Norge), er det mange andre valgmuligheter og meget spennende studier tilgjengelige. Det profesjonsstudiet vi kjenner fra Norge er et eksempel på et klinisk studie, og det finnes få tilsvarende profesjonsstudier i utlandet. 

Mulighetene innenfor psykologifeltet er utallige, og du utdanner deg ikke bare til å sitte og snakke med mennesker, men et hav av andre muligheter åpner seg med en utdannelse innenfor dette feltet. 

Studere psykologi i utlandet
Inntakskrav på psykologistudier i utlandet
Det er store variasjoner når det gjelder inntakskrav på de ulike universitetene i Storbritannia. Inntakskrav for klinisk psykologistudie vil variere veldig fra universitet til universitet, og vil ligge på alt fra 3,0 til 5,5 i snitt uten tilleggspoeng, og noen vil også kreve en bestemt karakter i matte. Spør oss gjerne om hvor du har mulighet til å komme inn med dine karakterer og din bakgrunn! Det er stor sjanse for at minst et av våre universiteter har inntakskrav som passer til dine ønsker og din akademiske bakgrunn. 
 
Når det kommer til studieforløp, og hvor lang tid dette kommer til å ta, så kan dette variere noe basert på hvordan du legger det opp, og hva slags kompetanse du har/får. Dersom en tar profesjonsstudiet i Norge så vil dette ta 6 år, og i Storbritannia tar bachelorgraden + doktorgrad normalt sett 6 år. Men det vil ta litt lenger tid hvis man tar en mastergrad i mellomtiden (1 eller 2 år) eller arbeidserfaring (det får man betalt for). 
 
Godkjenning av psykologistudier fra utlandet
Det som er veldig viktig å  tenke på med tanke på godkjenning, er at studiet du tar i Storbritannia er godkjent av British Psychological Society. Dette er viktig i forhold til godkjenning i Norge etter du har fullført studiene dine. For å finne ut hvilke som er BPS-godkjente, kontakt en av våre veiledere.
 
For å bli godkjent klinisk psykolog i Norge, så må du først bli godkjent klinisk psykolog i Storbritannia. For å bli godkjent i Storbritannia bør man da først gå en klinisk rettet bachelorgrad og deretter ta en doktorgrad innenfor det forskningsfeltet man ønsker å satse på. Noen velger å ta en mastergrad før de søker seg inn på doktorgrad, eller få seg litt arbeidserfaring. De som vet at de vil gå den kliniske veien skaffer seg somregel erfaring underveis i bachelorstudiet ved utplasseringer, relevante jobber eller å assistere forskere på universitetet der de går. Slik erfaring vil øke sjansene for å komme inn på en doktorgrad.
 
Studiet godkjennes av Helsedirektoratet i Norge. Det som anbefales hvis man skal bli klinisk psykolog – er å sørge for at fagene man tar underveis i studieforløpet tilsvarer det norske profesjonsstudiet i så stor grad som mulig. For å søke om godkjennelse må du ha dokumentasjon for alle fag (fra universitetet) som du har tatt i løpet av studieforløpet, og det er altså lurt å prøve å velge et så tilnærmet likt psykologistudie som du ville gått på hjemme i Norge. I Storbritannia er muligheten for kombinasjonsstudier, samt det er en mye større mengde valgfag å velge mellom, derfor er det lurt å planlegge studiene sine nøye, og velge valgfag med omhu. Kombinasjonsstudier slik som psykologi og sosiologi er mye vanskeligere å få godkjent enn et rent psykologistudie, derfor anbefaler vi  at om du ønsker å jobbe som klinisk psykolog at du ikke søker kombinasjonsstudier.
 
Mer informasjon om psykologi:
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå, og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre veldig vanskelig å liste alle kravene, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet