Image
radio

​Radiologistudier i Storbritannia

Radiologi er læren om ioniserende stråler som lys, lyd, elektromagnetisk eller radioaktiv. En radiolog er en røntgenlege som har spesialisert seg innen billeddiagnostikk og diagnostisering og terapi på grunnlag av dette. Innen diagnostisering brukes radiologi til klinisk nevrofysiologi, altså til å undersøke sykdommer eller mistanke om sykdommer i nervesystemet og muskelsystemet. Radiologi kan også brukes terapeutisk, som strålingen i behandling av kreftpasienter.

En radiolog må ikke forveksles med en radiograf. Begge jobber ofte på billeddiagnostikkavdelingen på et sykehus, tidligere kalt røntgenavdelingen, men radiografen tar røntgenbildene, mens en radiolog analyserer og diagnostiserer dem. For å bli radiolog kreves full medisinutdannelse og minimum fem års spesialisering etter fullførte studier. De fem siste årene tar man som praktiserende lege ved en radiologisk avdeling. Som utdannet radiolog kan du jobbe innen bildediagnostikk, enten på et sykehus, innen utdanning eller forskning.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg er radiograf, biokjemi, medisin, kjemi, fysikk og andre realfag.

Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.                

Godkjenning
For å få godkjent tittelen radiolog, må du søke til Helsedirektoratet. 

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Alle studier A-Å