Image
teacher

Bli grunnskolelærer i Storbritannia

Som grunnskolelærer er det din oppgave å videreformidle kunnskap til elever i grunnskolen.  For denne jobben er det viktig å ha tålmodighet, engasjement for faget og at du trives i arbeid med barn. Det er også viktig å være omsorgsfull og vise empati i møte med elevene, men samtidig ha autoritet.  Som grunnskolelærer må du også være forberedt på å takle utfordringene som lærevansker og mobbing i tillegg til å ta hensyn til at alle elever er ulike og har forskjellige behov. Læreryrket er spennende, variert og utfordrende. Du vil bruke varierte pedagogiske metoder for å legge til rette for elevenes læring.

Hvis du ønsker å undervise i grunnskolen eller førskolen så finnes det spesialdesignede studier for dette, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at ikke alle universiteter i Storbritannia tar inn norske studenter. Hvis du vil undervise på barneskolen kan du også ta en utdannelse som gir deg tittelen adjunkt eller lektor. Den enkleste måten å oppnå dette er å studere selve undervisningsfagene i Storbritannia, og så ta pedagogikk i Norge.  For å bli adjunkt kan du ta en bachelorgrad i det faget du vil undervise i, og deretter ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge, som er ettårig på fulltid.

Studieinnhold og oppbygging vil variere mellom universitetene, men som regel vil man studere det nasjonale pensumet. I løpet av det 2. og 3. året vil du spesialisere deg innenfor det faget du ønsker å undervise. I løpet av studiet vil du også få praktisere det du har lært i en barneskole.

Inntakskrav
Grunnskoleutdanning er generelt et veldig populært studie, og det er stor konkurranse om plassene. Man anbefales å søke tidlig, og gjerne senest i løpet av januar. Mange av universitetene har spesifikke krav til søknadene og relevant erfaring, så ta kontakt med oss for å finne et universitet og studie som passer deg og din bakgrunn.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg: 

Noen eksempler på mulige studier på masternivå er videre fordypning I fag som engelsk, kunst og håndverk eller studier om hvordan barn lærer og utvikler seg og lærevansker.

Jobbmuligheter
Med en grunnskoleutdanning kan du jobbe som lærer i grunnskolen, pedagog eller førskolelærer.  I grunnskolen er det spesielt et stort behov for gode lærere. Du er også kvalifisert til å jobbe i barnehager og i voksenopplæringen. Med ekstra pedagogisk utdanning kan du også jobbe med barn med lærevansker, og barn med forskjellige utviklingshemminger.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Mastergrad
Visste du at du kan ta en mastergrad på ett år i Storbritannia? Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.                

Godkjenning
Dette studiet krever godkjenning i Norge. Dersom du studerer bare fag i Storbritannia og tar pedagogikk i Norge trenger du ingen godkjennelse. Les mer her

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å